^
^

Шели Пърси - все книги автора
 


Классическая проза

Адонаис (откъси) (Елегия за смъртта на Джон Кийтс) Читать

Мимозата Читать

Ода на свободата (откъси) Читать

Освободеният Прометей (Лирична драма в четири действия) Читать