^
^

Рабле Франсоа - Гаргантюа и Пантагрюел


скачать книгу бесплатно

 

 

Рабле Франсоа - Гаргантюа и Пантагрюел скачать бесплатно
Рейтинг:
(2)
Автор: Рабле Франсоа
Название: Гаргантюа и Пантагрюел
Жанр: Древнеевропейская литература
Издательский дом: Захарий Стоянов
Год издания: 2012
Аннотация:
В сатиричния си роман „Гаргантюа и Пантагрюел“ Рабле противопоставя хуманистичните възгледи срещу тази на схоластиката, а именно механичното усвояване на знания, запълването на деня с безсмислени занимания и игри, формално учение за религията и др. В огромен фокус Рабле събира и изразява всички противоречия, конфликти и проблеми на своята съвременност. В изострената социално-историческа и политическа обстановка, като работи тактично и разумно, той успява да избегне съдбата на редица хуманисти, които загиват от преследванията на тъмните сили, и да доизкара до край своето епохално произведение. Коренно различно е учението на учителя хуманист. Знанията се придобиват посредством книги, изпълнени с вековни мъдрости — изучават се астрономия, математика, медицина, естествознание и др. Като методи на обучение се използват наблюдението и беседата с цел ученикът да бъде активен през цялото време. Освен това се прилага и методът на занимателното обучение, като например геометрията, която се използва в игрите и по този начин се придобиват умения за практическото приложение. Не е пренебрегнато и физическото възпитание на човека. За неговото развитие се използва храненето, създаването на хигиенни навици, спорт и др. Франсоа Рабле обръща сериозно внимание и на труда като метод за физическо развитие.

 

Читать книгу On-line


 

 

 

  Доступные форматы для скачивания:

Скачать в формате FB2 (Размер: 1017 Кб)

Скачать в формате DOC (Размер: 670кб)

Скачать в формате RTF (Размер: 670кб)

Скачать в формате TXT (Размер: 862кб)

Скачать в формате HTML (Размер: 895кб)

Скачать в формате EPUB (Размер: 1466кб)
Рабле Франсоа
другие книги автора:

Гаргантюа и Пантагрюел