^
^

Вятрович Володимир - Рейди УПА теренами Чехословаччини


скачать книгу бесплатно

 

 

Вятрович Володимир - Рейди УПА теренами Чехословаччини скачать бесплатно
Рейтинг:
(1)
Автор: Вятрович Володимир
Название: Рейди УПА теренами Чехословаччини
Жанр: История
Издательский дом: Лiтопис УПА
Год издания: 2001
Аннотация:
Монографiю присвячено одному з мало-вiдомих аспектiв iсторiї українського нацiонально-визвольного руху 1940-50 рокiв, рейдам УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авто-ровi показати розмах нацiонально-визвольної боротьби в Українi, її вплив на подiї у пiслявоєннiй Європi та свiтi, без чого неможливе правильне i об'єктивне тлумачення суспiльних процесiв того часу. Роботу рекомендовано до друку Вченою радою Інституту Україно-знавства iм. I. Крип'якевича НАНУ. З певнiстю можна сказати, що пропагандистськi рейди УПА на терени Чехословаччини 1945-1947 рокiв належать до найкраще пiдготовлених та проведених акцiй не тiльки всього українського нацiонально-визвольного руху, а й iнших пiдпiльних рухiв опору того часу, а тому вони чи не найбiльше заслуговують на подальше ретельне дослiдження та iсторичний аналiз. Вкрай необхiдним для продовження вивчення цiєї теми є розширення джерельної, особливо документальної, бази, що можливо за рахунок залучення до опрацювання додаткових архiвних матерiалiв, котрi мiстяться в Словаччинi та Чехiї, i поки що не використовувалися українськими дослiдниками. Дана робота є першою спробою оцiнки значення цих акцiй для подальшого розвитку усiєї збройної боротьби українцiв пiсля закiнчення Другої свiтової вiйни. Фактично вперше пропагандистськi рейди стали об'єктом спецiальних iсторичних дослiджень, вiдповiдно, багато з висловлених у цiй роботi тверджень та мiркувань теж наводяться вперше, а отже, потребують додаткових доказiв, дослiджень, дискусiй, обговорень та, зрештою, й уточнень.

 

Читать книгу On-line


 

[убрать рекламу]

 

 

  Доступные форматы для скачивания:

Скачать в формате FB2 (Размер: 191 Кб)

Скачать в формате DOC (Размер: 146кб)

Скачать в формате RTF (Размер: 146кб)

Скачать в формате TXT (Размер: 177кб)

Скачать в формате HTML (Размер: 187кб)

Скачать в формате EPUB (Размер: 444кб)
Вятрович Володимир
другие книги автора:

Від Рейсхтагу до Іводзіми. У полумї війни. Україна та Українці у Другій світовій

За лаштунками «Волині—43». Невідома польсько-українська війна

Рейди УПА теренами Чехословаччини

Сотенний «Бурлака»